SERVICII CONTABILE ŞI FINACIARE

Cabinet expert contabil judiciar Aurica Valentin

Modalități de contact:

telefon: 0374.938.113 ; 0745.067.739

– fax: 0374.091.871

email: valentin.aurica[@]gmail.com;

fizic: Bd. Mircea Vodă, nr.44, bl. M17, cam.612, et.6, București

Prezentare servicii cabinet

 1. Expertize contabile

– După principalul obiectiv la care se referă, efectuam expertize contabile în cauze :

 1. Civile;

 2. Penale;

 3. Comerciale;

 4. Fiscale;

 5. Alte categorii dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.

Cabinetul este înregistrat și efectuează expertize contabile judiciare si extrajudiciare de către Expert Contabil Judiciar Aurica Valentin, în domeniile:

Contabilitate, Contabilitate ( 1)-Societăți comerciale și alte entități economice,Contabilitate ( 2)-Instituții de credit și instituții financiare nebancare , Contabilitate ( 5)-Instituții publice, Contabilitate ( 6)-Organizații nonprofit inclusiv asociații de proprietari , Contabilitate ( 7)-Drepturi salariale, pensii, activ. indep. și alte activit.priv.pers. fizice. , Contabilitate ( 9) Fiscalitate, conform tabloului experților tehnici contabili judiciari înscriși pe site-ul Ministerului Justiției.

Expertiza contabilă extrajudiciară poate fi utilizată și pentru certificarea bilanțurilor contabile, a contului de profit și pierderi, a situației patrimoniului diferitelor entitati, aceste analize contribuind la prevenirea pagubelor în patrimoniu, păstrându-se astfel integritatea acestuia, respectând în același timp legalitea. amiabile (la cerere);

  • contabil – judiciare;

  • arbitraje în cauze civile;

  • expertize de gestiune.

 1. Ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirii situaţiilor financiare:

  • acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

  • elaborarea şi punerea în aplicare a procedeelor contabile a planului de conturi adaptat unităţii, a contabilităţii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune şi controlului prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale.

 1. Efectuarea de analize economico-financiare

  • analiza structurilor financiare;

  • analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;

  • tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;

  • sistem de credit leasing, factoring etc.;

  • determinarea situaţiei financiare şi de gestiune prin rapoarte procentuale;

  • elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;

  • elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;

  • asistenţă în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii.

 1. Efectuarea de lucrări financiar – contabile în condiţiile respectării reglementărilor specifice acestei activităţi

  • creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;

  • control intern, organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;

  • studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;

 1. Executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

  • întocmirea de situaţii periodice;

  • consolidarea conturilor şi bilanţului;

  • întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;

 1. Executarea de lucrări cu caracter fiscal, în condiţiile reglementărilor specifice ale domeniului:

  • studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;

  • participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;

  • asistenţă în probleme de TVA şi impozite;

  • fiscalitate imobiliară;

  • asistenţă în aplicarea tarifului vamal;

  • asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

 1. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică:

  • organigrame, structuri, definiri de funcţii;

  • legături între servicii, circulația documentelor şi informațiilor;

  • analiza şi organizarea fluxului informaţional;

  • formarea profesională continuă;

  • contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;

  • mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;

  • alegerea softurilor necesare.

 1. Activitatea de cenzor.

Prezentare servicii contabilitate prin cabinet sau societate

 În conformitate cu reglementările legislative în vigoare, respectiv Legea contabilității (art.11/3) și de Regulamentul ei de aplicare,  contabilitatea se organizează și se conduce, de regula, în compartimente distincte, conduse de persoane cu studii superioare în domeniul economic sau pe baza de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizaţi din Romania.

În calitatea noastră de cabinet și societate membre CECCAR, va oferim o gama larga de servicii profesionale de contabilitate, adaptabila nevoilor dumneavoastră.

 

Servicii destinate persoanelor juridice (S.R.L.,S.A.,S.N.C., S.R.L. –D,)

 Contabilitate primară

Contabilitate financiară şi de gestiune

 

Resurse umane şi salarizare

Iniţiere în legislaţia comercială, contabilă şi fiscală

 Acest serviciu se adresează administratorilor societăților comerciale, atât celor care încep o afacere cât și celor care vor sa-și inbunătăţească cunoștințele sau sa le actualizeze.

În cadrul acestui serviciu, administratorii vor fi informați despre:

Servicii destinate persoanelor fizice (P.F.I., P.F.A., C.M.I., B.N.P., I.F., I.I., S.C.A.)

Contabilitate în partidă simplă

Prezentare servicii consultanţă

 1. Consultanţă financiar contabilă

 1. Consultanţă fiscală

 1. Reprezentant fiscal / Împuternicit în scopuri de TVA

Pentru operațiunile economice desfășurate pe teritoriul României, desemnarea unui reprezentant fiscal este obligatorie doar pentru firmele care nu sunt stabilite în ţări membre ale Uniunii Europene.

Firmele stabilite în ţări membre UE şi care desfășoară operațiuni economice pe teritoriul României au două variante pentru realizarea obligațiilor care le revin din punct de vedere al TVA: prin intermediul unui reprezentant fiscal sau prin înregistrare directă în scopuri de TVA pe teritoriul României.

În baza mandatului de reprezentare fiscală, oferim clienților noștri următoarele servicii:

 1. Asistenţă pentru rambursari de TVA

Acest serviciu se adresează persoanelor impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în Romania, stabilite în afara Comunității sau în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile și achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul sau în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în Romania.

 

Prezentare servicii conexe

 Asistenţă pentru începerea unei afaceri şi servicii juridice prin cabinet avocat partener CIRSTOCEA C. MEDINA

 

 Preţul serviciilor

Nu este singurul nostru avantaj competitiv !

Regulamentul Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili privind stabilirea criteriilor și modalităților pentru determinarea onorariilor, indemnizațiilor și compensațiilor cuvenite experților contabili și contabililor autorizați, precum și societăților de profil, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, se poate pune la dispoziția clientului la cerere sau poate fi vizualizat pe site-ul C.E.C.C.A.R.

Onorariile practicate de cabinetul – societatea noastră sunt accesibile, flexibile și se adaptează nevoilor fiecărui client. Acestea se stabilesc în funcție domeniul de activitate al clientului, de numărul de activități desfășurate, de dificultatea și complexitatea operațiunilor economice ale acestuia, de volumul de acte procesate precum și de pachetul de servicii oferite, toate acestea făcând obiectul unui contract ferm semnat de ambele parți.

 

Modalități de contact:

telefon: 0374.938.113 ; 0745.067.739

– fax: 0374.091.871

email: valentin.aurica[@]gmail.com;

fizic: Bd. Mircea Vodă, nr.44, bl.M17, cam.612, et.6, Bucureşti